Zonnepanelen leggen? Doe het voor 2021!

20/09/2019

 

Zonnepanelen zijn niet enkel voordelig voor het milieu. Ze brengen ook voor jou enkele (fiscale) voordelen met zich mee. Zo betaal je momenteel tot 15 jaar na de installatie van je zonnepanelen enkel voor de energie die je afneemt van het elektriciteitsnetwerk verminderd met de energie die je zelf opwekt. Daarnaast kan je ook genieten van een voordeeltarief voor het gebruik van het elektriciteitsnetwerk zelf. Maar vanaf 01/01/2021 worden deze fiscale voordelen aangepast...

 

15 jaar terugdraaiende teller

 

Iedereen die zonnepanelen laat installeren, geniet op dit moment gedurende de eerste 15 jaar van het voordeel van de terugdraaiende teller. Dit wil zeggen dat op jaarbasis de opgewekte stroom afgetrokken wordt van de stroom die je effectief verbruikt hebt. Je betaalt dan uitsluitend voor de stroom die je niet zelf opgewekt hebt. Een voorbeeld:

 

Wek je op jaarbasis 800 kW stroom op met je zonnepanelen en verbruik je op diezelfde tijdsperiode 1000kW stroom, dan betaal je op het einde van het jaar energiekosten voor de 200kW stroom die je van het net gebruikt hebt.

 

Oude, analoge elektriciteitsmeters draaien hiertoe letterlijk terug wanneer er stroom opgewekt wordt. Op dit moment worden deze elektriciteitsmeters systematisch vervangen door digitale meters. Deze digitale meters zullen enerzijds de opgewekte stroom en anderzijds de verbruikte stroom tellen. Door de twee tellers te combineren, kan de hoeveelheid verbruikte netstroom berekend worden. Ook met digitale meters kan dus teruggeteld worden.

 

Prosumententarief 

 

Naast elektriciteitskosten, betaal je ook voor het gebruiken van het elektriciteitsnetwerk of distributienetwerk dat de elektriciteit bij jou aan huis levert.

 

Op dit moment geniet je de eerste 15 jaar ook nog van een prosumententarief wat betreft de kosten voor het gebruik van het energienetwerk. De bijdrage die hiervoor betaald, wordt dan op jaarbasis berekend op basis van het vermogen van je omvormer. Voorbeeld:

 

Je hebt een installatie met een omvormer met het vermogen van 1000 kWH. Dan betaal je op basis van dit vermogen en onafhankelijk van hoeveel of wanneer je stroom verbruikt, een bijdrage voor de belasting van het elektriciteitsnet. Bijvoorbeeld 110 euro per jaar.

 

Het huidige systeem vs. aankomende veranderingen

 

Het huidige systeem heeft heel wat voordelen, voornamelijk voor mensen die elektriciteit opwekken op momenten waarop ze hem niet onmiddellijk gebruiken. In het kort gezegd kan je het elektriciteitsnetwerk gebruiken om jouw elektriciteit op te slaan op het moment dat die verwekt wordt en haal je hem er gewoon weer af wanneer je hem nodig hebt.

 

Maar vanaf 01/01/2021 verandert er heel wat, zowel wat betreft het verbruiken van eigen energie als de kostprijs die betaald wordt aan het elektriciteitsnet.

 

Het voordeel van de terugdraaiende teller zal afgeschaft worden. Dit wil zeggen dat jouw digitale meter niet meer terugdraait naargelang je stroom opwekt. Bovendien wordt er ook een nieuw tariefsysteem ingevoerd voor het gebruik van het elektriciteitsnet, waardoor je een bijdrage betaalt naargelang hoe vaak je gebruik maakt van het net, en niet op basis van het vermogen van je omvormer.

 

Euh, wat wil dat nu juist zeggen?

 

Alles heeft te maken met wanneer je stroom opwekt en verbruikt. De stroom die je opwekt, maar niet onmiddellijk gebruikt, zal je vanaf 2021 verkopen aan het elektriciteitsnet. De overheid werkt hiervoor momenteel een aanvullend compensatiesysteem uit (het bedrag dat je zal krijgen voor je elektriciteit). Waar vroeger de stroom dus eigenlijk van jou bleef en je hem tijdelijk parkeerde op het elektricteitsnet, verkoop je vanaf dan de stroom die niet onmiddellijk verbruikt.

 

Heb je nadien stroom nodig op een moment dat jouw installatie geen of te weinig stroom opwekt, dan koop je stroom van het net terug tegen de prijs die op dat moment geldt. Bijvoorbeeld:

 

Je verbruikt 1000 kW stroom per jaar en wekt zelf 800 kW stroom op per jaar. In het oude systeem plaatste je die 800 kW stroom op het elektriciteitsnetwerk en haalde je ze eraf wanneer je ze nodig had. Je betaalde enkel elektriciteitskosten voor de 200 kW stroom die je aankocht van andere energieleveranciers.

 

Als je na 2020 van de 1000 Kw die je jaarlijks verbruikt, maar 100 kW stroom verbruikt op het moment dat je installatie ze opwekt, verkoop je de overige 700 kW aan het net. De 900 kW stroom die je op jaarbasis verbruikt op een moment dat jouw installatie niets opwekt, koop je aan op het moment dat je het verbruikt. Je betaalt dan ook elektriciteitskosten voor die 900 kW stroom.

 

Je betaalt door het nieuwe netsysteem ook geen bijdrage meer voor het gebruik van het net op basis van het vermogen van jouw omvormer, maar gewoon op basis van wanneer je aanspraak doet op het net (en dus stroom verbruikt).

 

Stel je gebruikt jaarlijks 1000 kW, waarvan je 900 kW van die stroom gebruikt op een moment dat jouw zonnepanelen niets opleveren (bv. ’s avonds en ‘s nachts), dan betaal je in het nieuwe systeem jaarlijks het bedrag aan distributiekosten (en elektriciteitskosten) voor het afnemen van 900 kW stroom. Gebruik je van de 1000 kW jaarlijks daarentegen maar 100 kW op momenten dat jouw installatie niets oplevert, dan betaal je jaarlijks ook maar het bedrag aan distributiekosten en elektriciteitskosten voor het afnemen van 100 kW stroom.

 

Zonnepanelen leggen? Doe het nu!

 

De conclusie is dat het nieuwe systeem zoals het nu voorgesteld wordt, vooral voordelig is wanneer je jouw energie kan verbruiken op het moment dat je energie opwekt of wanneer je beschikt over een thuisbatterij en zelf je stroom kan opslaan. Je energieopwekking en  -verbruik gebeurt dan eigenlijk volledig onafhankelijk van het reguliere energienetwerk. 

 

Verbruik je vooral energie op momenten dat jouw installatie geen of weinig energie opwekt (bv. ’s avonds en in de winter) dan is het nieuwe systeem zoals het nu voorgesteld wordt nadeliger. Je zal namelijk jouw energieoverschotten verkopen op een moment dat er een groot aanbod is (e.g. in de zomer en overdag) en je zal energie nodig hebben op moment dat er een grote vraag is (e.g. in de winter en ’s nachts) waardoor de prijs die je krijgt voor jouw energie waarschijnlijk lager ligt dan de prijs die je betaalt wanneer je energie koopt. Bovendien betaal je met het nieuwe nettariefsysteem telkens wanneer je aanspraak doet op het energienetwerk.

 

Twijfel je al een tijdje om zonnepanelen te leggen en verbruik je vooral energie ’s avonds en in de winterperiode? Dan is het om deze reden een goed idee om de zonnepanelen te laten installeren voor 2021, zodat je nog 15 jaar gebruik kan maken van de terugdraaiende teller en het prosumententarief. Meer info via 014 55 20 19 en info@iHOUSE.be.

Delen op Facebook
Delen op Twitter
Delen op LinkedIn
Delen op Google+
Please reload

Please reload

Andere berichten