Skip to main content

De energieprijzen zijn de laatste tijd enorm de hoogte ingegaan. Deels of volledig onafhankelijk worden van het energienet, wordt daarom opnieuw interessanter en zonnepanelen zijn nog steeds de meest toegankelijke manier om dat te bereiken. Bovendien ontvang je van netbeheerder Fluvius een eenmalige investeringspremie om een installatie te laten plaatsen. Deze premie zal in de komende jaren dalen, je hebt er dus alle baat bij om niet te lang te wachten. 

Update 12/2021: er werd vorige maand beslist dat het premiebedrag in 2022 hetzelfde zal zijn als in 2021. Dit betekent een maximale tegemoetkoming van 1500 euro in plaats van 1250 euro. 

Investeringspremie Fluvius

Sinds 1 januari 2021 is er geen terugdraaiende teller meer voorzien. Daarom lanceerde Fluvius een eenmalige investeringspremie. Deze premie kan aangevraagd worden door natuurlijke personen en rechtspersonen indien zij de zonnepanelen laten installeren door een installateur met een certificaat van bekwaamheid (RESCert). Er zijn nog andere voorwaarden, die kan je terugvinden op de website van de Vlaamse overheid.

Premiebedragen

Het premiebedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast en is begrensd tot 40% van de investeringskosten inclusief btw. Ze wordt berekend op basis van het vermogen van de zonnepanelen zelf (dus niet het vermogen van de omvormer). Concreet wil dit het volgende zeggen voor 2021:

  • In 2021 bedraagt de premie 300 euro/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro.
  • In 2022 zal de premie dezelfde zijn als in 2021 (onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door Vlaamse Regering): 300 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro.
  • In 2023 zal de premie 150 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 75 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 750 euro.
  • In 2024 zal de premie 75 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 37,5 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 375 euro.

Het premiebedrag werd begrensd tot 48% van de investerinskosten voor beschermde afnemers.

Wilt u graag zonnepanelen laten installeren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 014 55 20 19 en info@iHOUSE.be.