Skip to main content
Zonnepanelen zijn niet enkel voordelig voor het milieu. Ze brengen ook voor jou enkele (fiscale) voordelen met zich mee. Zo betaal je momenteel tot 15 jaar na de installatie van je zonnepanelen enkel voor de energie die je bijkomend afneemt van het elektriciteitsnetwerk. Daarnaast kan je ook genieten van een voordeeltarief voor het gebruik van het elektriciteitsnetwerk zelf. Maar vanaf 01/01/2021 worden deze fiscale voordelen aangepast…

15 jaar terugdraaiende teller

Iedereen die zonnepanelen laat installeren, geniet op dit moment 15 jaar lang van het voordeel van de terugdraaiende teller. Dit wil zeggen dat elk jaar de stroom die je opgewekt hebt, afgetrokken wordt van de totale hoeveelheid stroom die je verbruikt hebt. Je betaalt uitsluitend voor de stroom die je niet zelf opgewekt hebt. Een voorbeeld:
Wek je op jaarbasis 800 kW stroom op met je zonnepanelen en verbruik je op diezelfde tijdsperiode 1000 kW stroom. Dan betaal je op het einde van het jaar energiekosten voor de 200 kW stroom die je van het net gebruikt hebt.
Oude, analoge elektriciteitsmeters draaien hiertoe letterlijk terug wanneer er stroom opgewekt wordt. Op dit moment worden deze elektriciteitsmeters systematisch vervangen door digitale meters. Deze digitale meters zullen enerzijds de opgewekte stroom en anderzijds de verbruikte stroom tellen. Door de twee tellers te combineren, kan de hoeveelheid verbruikte netstroom berekend worden. Ook met digitale meters kan dus teruggeteld worden.

Prosumententarief

Naast elektriciteitskosten, betaal je ook voor het gebruiken van het elektriciteitsnetwerk. Dit netwerk levert de elektriciteit bij jou aan huis.
Momenteel geniet je de wat deze kosten betreft, de eerste 15 jaar ook van een prosumententarief. De bijdrage die je moet betalen, wordt hierbij berekend op basis van het vermogen van je omvormer. Voorbeeld:
Je hebt een installatie met een omvormer met het vermogen van 1000 kWH. Dan betaal je op basis van dit vermogen en onafhankelijk van hoeveel of wanneer je stroom verbruikt, een bijdrage voor de belasting van het elektriciteitsnet. Bijvoorbeeld 110 euro per jaar.

Het huidige systeem vs. aankomende veranderingen

Het huidige systeem heeft heel wat voordelen. Voornamelijk voor mensen die elektriciteit opwekken op momenten waarop ze hem niet onmiddellijk gebruiken. In het kort gezegd kan je het elektriciteitsnetwerk gebruiken om jouw elektriciteit op te slaan op het moment dat die verwekt wordt. Je haal hem er nadien gewoon weer af wanneer je hem nodig hebt.
Maar vanaf 01/01/2021 verandert er heel wat. Zowel wat betreft het verbruiken van eigen energie als de kostprijs die betaald wordt aan het elektriciteitsnet.
Het voordeel van de terugdraaiende teller zal afgeschaft worden. Dit wil zeggen dat jouw digitale meter niet meer terugdraait naargelang je stroom opwekt. Bovendien wordt er ook een nieuw tariefsysteem ingevoerd voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Je zal hierdoor een bijdrage betalen naargelang hoe vaak je gebruik maakt van het net, en niet op basis van het vermogen van je omvormer.

EUH, WAT WIL DAT NU JUIST ZEGGEN?

Alles heeft te maken met wanneer je stroom opwekt en verbruikt. De stroom die je opwekt, maar niet onmiddellijk gebruikt, zal je vanaf 2021 verkopen aan het elektriciteitsnet. De overheid werkt hiervoor momenteel een aanvullend compensatiesysteem uit (het bedrag dat je zal krijgen voor je elektriciteit). Waar vroeger de stroom dus eigenlijk van jou bleef en je hem tijdelijk parkeerde op het elektricteitsnet, verkoop je vanaf dan de stroom die niet onmiddellijk verbruikt.
Heb je nadien stroom nodig op een moment dat jouw installatie geen of te weinig stroom opwekt, dan koop je stroom van het net terug tegen de prijs die op dat moment geldt.

Nog enkele voorbeelden om het te verduidelijken…

Je verbruikt 1000 kW stroom per jaar en wekt zelf 800 kW stroom op per jaar. In het oude systeem plaatste je die 800 kW stroom op het elektriciteitsnetwerk en haalde je ze eraf wanneer je ze nodig had. Je betaalde enkel elektriciteitskosten voor de 200 kW stroom die je aankocht van andere energieleveranciers.
Als je na 2020 van de 1000 Kw die je jaarlijks verbruikt, maar 100 kW stroom verbruikt op het moment dat je installatie ze opwekt, verkoop je de overige 700 kW aan het net. De 900 kW stroom die je op jaarbasis verbruikt op een moment dat jouw installatie niets opwekt, koop je aan op het moment dat je het verbruikt. Je betaalt dan ook elektriciteitskosten voor die 900 kW stroom.

Je betaalt door het nieuwe netsysteem ook geen bijdrage meer voor het gebruik van het net op basis van het vermogen van jouw omvormer, maar gewoon op basis van wanneer je aanspraak doet op het net (en dus stroom verbruikt).

Stel je gebruikt jaarlijks 1000 kW. Daarvan gebruik je 900 kW op een moment dat jouw zonnepanelen niets opleveren (bv. ’s avonds en ‘s nachts). In het nieuwe systeem betaal je dan jaarlijks het bedrag aan netwerkkosten (en elektriciteitskosten) voor het afnemen van 900 kW stroom. Gebruik je van de 1000 kW jaarlijks daarentegen maar 100 kW op momenten dat jouw installatie niets oplevert? Dan betaal je jaarlijks ook maar het bedrag aan distributiekosten en elektriciteitskosten voor het afnemen van 100 kW stroom.

ZONNEPANELEN LEGGEN? DOE HET NU!

De conclusie is dat het nieuwe systeem zoals het nu voorgesteld wordt, vooral voordelig is wanneer je jouw energie kan verbruiken op het moment dat je energie opwekt. Of wanneer je beschikt over een thuisbatterij en zelf je stroom kan opslaan. Je energieopwekking en  -verbruik gebeurt dan eigenlijk volledig onafhankelijk van het reguliere energienetwerk.
Verbruik je vooral energie op momenten dat jouw installatie geen of weinig energie opwekt (bv. ’s avonds en in de winter)? Dan is het nieuwe systeem zoals het nu voorgesteld wordt nadeliger. Je zal namelijk jouw energieoverschotten verkopen op een moment dat er een groot aanbod is (e.g. in de zomer en overdag) en je zal energie nodig hebben op moment dat er een grote vraag is (e.g. in de winter en ’s nachts). De prijs die je krijgt voor jouw energie zal daardoor waarschijnlijk lager liggen dan de prijs die je betaalt wanneer je energie koopt. Bovendien betaal je met het nieuwe nettariefsysteem telkens wanneer je aanspraak doet op het energienetwerk.
Twijfel je al een tijdje om zonnepanelen te leggen en verbruik je vooral energie ’s avonds en in de winterperiode? Dan is het om deze reden een goed idee om de zonnepanelen te laten installeren voor 2021. Zo kan je nog 15 jaar gebruik maken van het de terugdraaiende teller en het prosumententarief. Meer info via 014 55 20 19 en info@iHOUSE.be.